Przejdź do treści

Brand Space – kiedy brandbook to za mało

Zawsze podkreślamy, że jakość identyfikacji wizualnej jest w dużej mierze uzależniona od jakości jej wdrożenia.

Nawet najlepiej zaprojektowany branding –  jeśli nie jest stosowany poprawnie i konsekwentnie – pozostaje jedynie projektem, a nie skutecznym narzędziem.

Konsekwentne stosowanie zaprojektowanej identyfikacji powinny zapewnić zasady określone w dokumentacji projektu – zwanej zwykle brandbookiem (lub w przypadku zasad dotyczących logotypu – logobookiem), a w języku polskim – księgą identyfikacji wizualnej lub księgą SIW (Systemu Identyfikacji Wizualnej). 

Jednak dokumentacja ta wiąże się z kilkoma problemami:

 1. Księga SIW to zamknięty plik PDF –  stanowi wiarygodne źródło wiedzy tylko do momentu ewentualnej aktualizacji. Jeżeli nie zostanie ręcznie zaktualizowana – może wprowadzać w błąd. 
 2. Wersjonowanie księgi SIW może być problematyczne – bez dokładnej znajomości historii jej aktualizacji, nie zawsze jesteśmy w stanie rozpoznać, czy pracujemy na obowiązującej – najnowszej wersji. 
 3. Nie wszyscy w organizacji mają dostęp do dokumentacji, często nie wiedzą nawet, gdzie można ją znaleźć lub wręcz nie mają świadomości jej istnienia.

Brand Space

Rozwiązaniem pozwalającym na stworzenie i utrzymanie jasnej komunikacji dotyczącej identyfikacji wizualnej marki jest tzw. „Brand Space” – mikrostrona internetowa zawierająca wszystkie kluczowe informacje na jej temat. Strona ta umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do obowiązujących wytycznych, najaktualniejszych wersji szablonów czy materiałów produkcyjnych. To rodzaj wirtualnego dysku, na którym znajdziemy pełną wiedzę i wsparcie produkcyjne przedstawiane w przystępny sposób.

„Brand Space”  może być dostępny zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz organizacji. 

Przykładowe zastosowania wewnętrzne tego narzędzia

 • Dział HR: wzmacnianie zespołu / budowanie marki pracodawcy / onboarding – nowym pracownikom zapewnia łatwy dostęp do materiałów brandowych już od pierwszego dnia w firmie.
 • Dział Marketingu: umożliwia tworzenie spójnych materiałów marketingowych.
 • Dział Sprzedaży: zapewnia narzędzia do efektywnego korzystania z brandingu i pracy na plikach funkcjonalnych np. z pakietu MS Office.
 • Administracja: pozwala na szybki dostęp do informacji i wytycznych produkcyjnych, co pozwala na sprawne zlecenie dodruku wizytówek, pieczątek itp., oznakowanie przestrzeni czy korzystanie z materiałów komunikacyjnych 

Przykładowe zastosowania zewnętrzne

 • Baza Wiedzy: dostęp do brandingu dla agencji, projektantów, freelancerów i dostawców.
 • Co-Branding: możliwość korzystania z materiałów wizualnych marki w ramach partnerstwa.
 • Baza materiałów i szablonów dla partnerów.

„Brand Space” jest narzędziem szczególnie ważnym dla marek o zasięgu globalnym – stanowi najskuteczniejszy sposób zarządzania w przypadku konieczności utrzymania spójności w wielu filiach firmy. Jednakże nie jest to rozwiązanie zarezerwowane wyłącznie dla korporacji. Jedno, zawsze aktualne źródło wiedzy pozwala na utrzymanie spójnego wizerunku i minimalizuje straty czasu na nieefektywną wymianę maili lub przeszukiwanie wersji PDF brandbooka.

Co znajduje się w Brand Space?

Odpowiedź jest prosta – wszystko, czego dana marka używa do komunikacji, uporządkowane i opisane w sposób dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Podstawowy zakres to:

 • Zasady: klarowne zasady brandingu, obejmujące logotyp, typografię i kolorystykę, przedstawione w najbardziej przystępny sposób.
 • Assety: gotowe do pobrania materiały wizualne np. eksporty logotypów.
 • Szablony ułatwiające tworzenie spójnych materiałów.
 • Najważniejsze przekazy marki, prezentujące kulturę organizacji, włączając w to język korporacyjny i historię marki.

„Brand Space” stanowi obecnie część naszej oferty w zakresie projektowania identyfikacji wizualnej. W zależności od budżetu może to być prosta strona z funkcjonalnościami dostosowanymi do potrzeb danego klienta, aktualizowana przez studio (bez dostępu do CMS), lub edytowalny portalu, rozwijany już wewnętrznie – w samej organizacji.

Zobacz, jakie są możliwości i zamów konsultację. 

⌥♡⌘

Lenivastudio°com  używa ciasteczek.   Dowiedz się więcej