Przejdź do treści

O tym, czy można bez strategii

Zastanówmy się, do czego służy strategia w brandingu i czy jest ona konieczna w procesie.

Zacznijmy od jasnego określenia, czym jest strategia w kontekście brandingu i jakie ma znaczenie. Termin ten jest szeroki, a jego praktyczne zastosowanie różni się w zależności od organizacji. Dodatkowo, zarówno zamawiający, jak i wykonawca, mogą mieć odmienne wyobrażenia na ten temat. Więc, czym jest właściwie strategia?

W każdej organizacji, niezależnie od tego, czy jest to firma komercyjna, startup czy organizacja pozarządowa, istnieć powinna strategia biznesowa, czyli biznesplan.

To kluczowy dokument zawierający istotne informacje, takie jak:

  • Kontekst rynkowy: Gdzie się znajdujemy, jaka jest sytuacja rynkowa i prawna?
  • Analiza SWOT: Nadal używanie tego narzędzia jest uzasadnione.
  • Segmentacja rynku: Dokładna analiza grupy docelowej, konkurencji i preferencji klientów.
  • Budżet i plan finansowy: Prognoza zysków, strat i inwestycji oraz alokacja zasobów.
  • Plan operacyjny: Harmonogram działań, alokacja zasobów i odpowiedzialność za poszczególne zadania.

W przypadku dużych organizacji, strategia ta może dotyczyć określonego obszaru działalności, na przykład działu w firmie lub konkretnego projektu. W mniejszych organizacjach, lepiej jest przyjąć całościowe podejście. Ważne jest, aby strategia była planem działania, a nie jedynie zestawem marzeń.

Kolejnym rodzajem strategii, z którym można się spotkać, jest strategia marketingowa. Najczęściej jest to konkretny plan operacyjny oparty na budżecie marketingowym. Określa grupy docelowe, metody dotarcia do nich i przede wszystkim wskaźniki sukcesu, które pomogą ocenić efektywność działań.

Odpowiadając na pytanie, czy można działać bez tych dwóch strategii, krótka odpowiedź brzmi: można, ale jest to nieefektywne. Strategia biznesowa pozwala uniknąć wielu błędów i problemów w przyszłości.

Jednak dzisiaj skupimy się na strategii marki. Jest ona uzupełnieniem strategii biznesowej i stanowi podstawę budowy, rozwoju i utrzymania brand experience oraz customer experience. Jest także kluczowym elementem strategii marketingowej. To miejsce, w którym definiujemy wartości marki, jej wizję i emocje z nią związane. Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych aspektów, wylistujmy, co powinno znaleźć się w strategii marki.

W skrócie, przed rozpoczęciem projektowania marki, musimy odpowiedzieć sobie na pytania: Kto, Komu, Gdzie, Jak i Co chcemy przekazać? To perspektywa marki i komunikacji.

KTO Definiujemy, czym jest marka, jakie są jej usługi i produkty, co ją wyróżnia na rynku, jej esencja, zasoby i historia.

KOMU Określamy grupę docelową i badamy ich zwyczaje oraz zachowania. To miejsce, gdzie prowadzimy badania lub rozmawiamy z odbiorcami.

GDZIE Analizujemy konkurencję i rynkowe punkty styczności, które pozwalają pozycjonować naszą markę. Rozważamy całą ścieżkę klienta, od momentu pierwszego kontaktu z marką aż do zakupu.

CO Szukamy równowagi między tym, co chcieliby usłyszeć nasi odbiorcy, a tym, co jest prawdą o nas i naszych produktach. Komunikaty marki nie mogą przypominać obietnic wyborczych.

JAK Definiujemy sposób wyrażania marki, jej ton i styl. To najbardziej kreatywna część strategii.

Czym różni się strategia marki od briefu? Strategia to przetworzenie diagnozy sytuacji rynkowej i badań w koncept marki lub big idea. To kluczowy element projektowania marki i jednocześnie ograniczenie dla projektanta, określające, co jest możliwe w zakresie kreatywności.

Czy strategia jest niezbędna? Tak, ponieważ dostarcza narzędzi do podejmowania mądrych decyzji i utrzymania entuzjazmu w codziennej pracy nad marką.

Jeśli nie masz zamiaru inwestować dużo w strategię marki, minimum to diagnoza sytuacji obecnej, cele biznesowe i zasoby, takie jak czas i budżet. Warto również rozważyć konsultacje w obszarach kluczowych.

Warto gromadzić informacje i zdobyć świadomość tego, czego już wiesz i czego nie wiesz. Następnie możesz zdecydować, czy potrzebujesz profesjonalnej strategii marki lub konsultacji. Bądź gotowy na to, że branding to proces, który nie ma końca.

Bądź odważny i skoncentrowany na koncepcjach marki. To serce projektu. Strategia pomoże Ci znaleźć połączenie między stanem obecnym a stanem pożądanym.

Czym różni się zatem strategia marki od rzetelnego briefu? Do pewnego stopnia to diagnoza sytuacji rynkowej, badania i rozpoznanie. To prawda. Natomiast kreatywne przetworzenie tego, co i jak mówimy, to właśnie serce strategii. Strategia jest podsumowaniem istotnych elementów i przemyśleniem wniosków. Pozwala ona na zrozumienie, dlaczego to, co robimy, ma znaczenie dla naszej grupy docelowej. Można to również nazywać koncepcją marki lub wielkim pomysłem.

Pod pewnymi względami, strategia stanowi podstawę projektu. Jest to powtarzalny motyw i fundament komunikacji marki, ale jednocześnie ogranicza kreatywność projektanta.

Czy strategia jest niezbędna do budowy marki? Zdecydowanie tak, ponieważ bez niej trudno podejmować mądre decyzje. Elementy takie jak koncept marki, misja marki i brand reason pozwalają na utrzymanie entuzjazmu w codziennej pracy.

A co, jeśli nie chcesz przeznaczać dużej sumy na strategię marki? Jakie jest minimum? Co możesz zrobić samodzielnie, a co powinieneś oczekiwać w ramach konsultacji?

Absolutnym minimum to stworzenie frameworku, który obejmuje diagnozę obecnej sytuacji, określenie celów biznesowych i priorytetyzację działań.

Więc, masz sytuację obecną – to rzeczywisty obraz stanu rzeczy. Musisz być realistyczny i otwarty na możliwość, że Twój produkt lub usługa wymaga doskonalenia. Może być także niejasny dla grupy docelowej. Ocenianie otoczenia konkurencyjnego jest także ważne. Warto słuchać opinii klientów.

Następnie, określ oczekiwania biznesowe. Co oczekujesz od procesu brandingowego? Czy chcesz zwiększenia sprzedaży lub zdobycia nowych rynków? Wyraźnie zdefiniuj swoje cele.

Nie zapomnij także o zasobach – czasie i budżecie. Zbudowanie pełnego planu działań, rozłożonego na zadania i określone w czasie, jest kluczem do sukcesu.

Wreszcie, jak zacząć pracować nad strategią?

Po pierwsze, zbierz wszystkie dostępne informacje i zyskaj świadomość tego, co już wiesz, a czego nie. Do tego celu może pomóc ci lista kontrolna od Leniva Studio. Po dokładnej analizie sytuacji będziesz mógł podjąć rozważną decyzję, czy potrzebujesz pełnej strategii marki lub jedynie konsultacji w niektórych obszarach.

Po drugie, nie bój się koncepcji marki. To serce projektu. Profesjonaliści pomogą ci opracować główny pomysł, który obejmuje zarówno koncepcję, jak i message house oraz koncepcję wizualną.

Po trzecie, opracuj ścieżkę klienta – customer journey, aby zrozumieć, jakie materiały należy stworzyć. Priorytetyzuj działania i rozłóż projekt w czasie.

Niezależnie od wszystkiego, warto pamiętać, że branding to proces, który nigdy się nie kończy. Bądź gotów na to wyzwanie.

⌥♡⌘

Lenivastudio°com  używa ciasteczek.   Dowiedz się więcej