Przejdź do treści

Przeczytaj naszą politykę cookies (jest dość prosta i standardowa).

Polityka Prywatności Leniva°

Polityka prywatności obowiązująca od 25 maja 2018 roku.

Leniva° szanuje Twoją prywatność. Zależy nam, abyś dokładnie wiedział/a, jakie Twoje dane pozyskujemy i jak możesz chronić swoją prywatność. Aby zapewnić należytą ochronę Twoich danych i spełnić obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), przyjęliśmy i stosujemy niniejszą politykę prywatności („Polityka Prywatności”).

Polityka prywatności w zakresie danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który zbiera, przechowuje i przetwarza Twoje dane osobowe, jest Leniva sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rapperswilskiej 20, 03-956 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000478251 („Leniva”).

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o Twojej osobie, w oparciu o które można ustalić Twoją tożsamość lub można zidentyfikować, że dotyczą one konkretnie Ciebie.

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Leniva obejmują: imiona i nazwisko, adresy, adresy e-mail, numery telefonów oraz inne dane kontaktowe uzyskane w bezpośrednim kontakcie z nami.

W jaki sposób uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie bezpośrednio, telefonicznie lub na piśmie, w tym pocztą elektroniczną.

Czy wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe?

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale jest niezbędne dla naszej współpracy w ramach projektów (w tym pozyskanie oferty).

Wszystkie Twoje dane osobowe są przetwarzane stosownie do przepisów art. 6 ust. 1 RODO.

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz się z nami kontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail halo@lenivastudio.com.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi, na przykład podmiotom zajmującym się obsługą systemów informatycznych umożliwiających nam komunikowanie się z Tobą, w zakresie, jaki jest niezbędny do należytego wykonywania takich usług. Możemy też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Twoje dane osobowe nie są przez nas wykorzystywane w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w szczególności na tzw. profilowaniu, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie istotne skutki.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu ewentualnego wycofania Twojej zgody (rezygnacji z otrzymywania informacji), a także po jej wycofaniu wyłącznie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych. W przypadku Twoich danych osobowych potrzebnych do wykonania zawartej z Tobą umowy lub transakcji oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z jej zawarciem i wykonaniem, takie dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania takiej umowy lub realizacji transakcji, a następnie tak długo, jak będzie to konieczne dla realizacji celów wskazanych wyżej, co do zasady do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z takiej umowy lub transakcji, ale nie dłużej niż 10 (dziesięć) lat.

Polityka prywatności w zakresie danych serwerowych i z ciasteczek

Abyś mógł korzystać z wszystkich funkcji strony internetowej www.lenivastudio.com („Strona”), potrzebujesz poznać i zaakceptować tę Politykę Prywatności. Informujemy Cię o używaniu przez tę Stronę tzw. ciasteczek („cookies”) zgodnie z zasadami tej Polityki Prywatności, kiedy po raz pierwszy odwiedzasz tę stronę. Używając Strony i przyjmując do wiadomości tę Politykę Prywatności, wyrażasz również zgodę na używanie przez nas ciasteczek zgodnie z tą Polityką Prywatności. Strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z jej polityką prywatności.

W związku z używaniem przez Ciebie Strony możemy zbierać, przechowywać i przetwarzać następujące rodzaje informacji:

Dane serwerowe

To informacje o niektórych zachowaniach użytkownika Strony zapisywane na serwerze w postaci tzw. logów systemowych („Dane Serwerowe”). Obejmują one informacje o Twoim komputerze oraz sposobie korzystania ze Strony. Te informacje mogą obejmować m.in. Twój adres IP, lokalizację geograficzną, rodzaj i wersję przeglądarki, system operacyjny, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (gdy wejście na Stronę nastąpiło przez link z innej strony), czas i częstotliwość wizyt na Stronie, przeglądane zasoby Strony, sposób nawigacji na Stronie, błędy powstałe w trakcie korzystania ze Strony. Dane Serwerowe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę, więc nie mają charakteru danych osobowych

Dane z ciasteczek

To informacje otrzymywane z zapisywanych i przechowywanych w Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, telefonie itd.) plików cookies (tzw. “ciasteczka”) („Dane z Ciasteczek”). Strona korzysta z cookies, które zamieszcza i ma do nich dostęp Leniva. Pliki cookies mogą być jednak zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane również przez współpracujących z nami operatorów innych serwisów, do których linki zamieszczone są na Stronie (np. Google, Facebook, Twitter), których nie kontrolujemy i nie jesteśmy odpowiedzialni za stosowane przez ich operatorów polityki prywatności i ich praktykę w tym zakresie.

Pliki cookies zawierają informacje, w szczególności w postaci tekstu, które przechowywane są w Twoim urządzeniu i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer (identyfikator literowo-cyfrowy) urządzenia, który jest przesyłany do serwera Strony, za każdym razem, gdy przeglądarka uzyskuje dostęp do Strony. Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji tj. opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez ustalony czas określony w parametrach tych plików, chyba że użytkownik wcześniej je usunie. Dane z Ciasteczek co do zasady nie zawierają żadnych informacji, które pozwalają zidentyfikować tożsamość użytkownika, więc nie mają charakteru danych osobowych. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są m.in. na stronie ciasteczka.org.pl.

Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Użytkownik, który nie chce otrzymywać i przechowywać cookies, może dokonać zmiany ustawień przeglądarki wyłączając całkowicie obsługę plików cookies lub uzależniając ją od swej każdorazowej zgody, a także usunąć pliki cookies już przechowywane na urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach przeglądarki internetowej.  Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać odpowiednie informacje w urządzeniu końcowym użytkownika w postaci cookies i uzyskiwać do nich dostęp. Informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce może mieć niekorzystny wpływ na możliwość używania niektórych funkcji Strony.

W jaki sposób są używane Dane Serwerowe i Dane z Ciasteczek?

Dane przekazane nam przez tę Stronę będą używane wyłącznie w celach określonych w tej Polityce Prywatności lub na odpowiednich podstronach tej Strony. Możemy używać Twoich danych do prowadzenia naszej działalności statutowej, w tym należytego prowadzenia Strony i umożliwiania Ci korzystania z usług na niej dostępnych. W szczególności:

Dane Serwerowe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa i sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych, a także w celach statystycznych.

Dane z Ciasteczek wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zasobów. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Strony do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony. Dane te używane są również do określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dostosowanych do jego indywidualnych preferencji materiałów. Analizujemy gromadzone dane korzystając z narzędzia zewnętrznego dostawcy – Google Analytics, które nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics. Dane z Ciasteczek mogą być wykorzystywane przez współpracujących z nami partnerów, w tym Google, Facebook i innych, do których linki zamieszczono na Stronie. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania przez nie z cookies, w szczególności politykę ochrony prywatności Google Analytics.

Komu i kiedy możemy udostępniać używane Dane Serwerowe i Dane z Ciasteczek?

Udostępniamy zebrane dane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. W szczególności nie będziemy w żadnym czasie bez Twojej uprzedniej pisemnej zgody przekazywać, sprzedawać czy w inny sposób udostępniać Twoich danych żadnej osobie trzeciej dla celów reklamy lub marketingu o charakterze komercyjnym prowadzonych przez taką osobę trzecią lub inną osobę, której mogłaby ona przekazać te dane. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, dotycząc głównie oglądalności Strony, które nie będą zawierać danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Zabezpieczenie i przetwarzanie Danych Serwerowych i Danych z Ciasteczek

Podmiotem przetwarzającym (administratorem danych) jest Leniva sp. z o.o. Otrzymane przez nas dane przetwarzamy wyłącznie w sposób prawnie dozwolony, w szczególności w celu prowadzenia naszej działalności statutowej. Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu zapobieżenia utracie, niezgodnemu z prawem wykorzystaniu lub zmianie Twoich danych. Będziemy przechowywać Twoje dane na naszym serwerze zabezpieczonym przez firewall i oprogramowanie antywirusowe. Należy jednak mieć świadomość, że wszelki transfer danych przez Internet ze swej natury nie ma w pełni bezpiecznego charakteru i dlatego nie możemy gwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

Zmiany polityki prywatności

Możemy dokonywać zmian i uzupełnień tej Polityki Prywatności w razie takiej potrzeby poprzez opublikowanie jej nowej wersji na Stronie. Dlatego powinieneś sprawdzać od czasu do czasu tę podstronę w celu upewnienia się, czy zostały wprowadzone zmiany i czy są one dla Ciebie akceptowalne. W przypadku posiadania Twoich danych kontaktowych i zgody na przesyłanie informacji, możemy również zawiadomić Cię o zmianach tej Polityki Prywatności pocztą elektroniczną.

⌥♡⌘

Lenivastudio°com  używa ciasteczek.   Dowiedz się więcej